Aktif Arıtma Teknolojileri Tel : (0216) 464 4301 / 06 - Fax : 464 4308
Talep Formu: Teklif Almak İstiyorum

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ     

Çevre Mühendisliği Nedir ?

Çevre Mühendisliği ; tabiattaki doğal arıtma proseslerinin ,mühendislik işlemleriyle ilişkilendirilmesine verilen isimdir. Öncelikle tabiattaki, çevrenin niteliksel ve niceliksel tanımlamasının yapılabilmesi için fiziksel, matematiksel, kimyasal ve biyolojik modellemeler gerçekleştirilir, daha sonra ise tabiatın doğal arıtma sistemi incelenir ve son olarak tüm bu işler mühendislik çatısı altında birleştirilir.


Çevre Mühendisliği Hizmetlerimiz Nelerdir ?

AKTİF ARITMA ; ağırlıklı olarak sanayi kesimine hitap etmektedir. Bir işletmenin yatırım başlangıcından itibaren ki süreçte mühendislik hizmeti sağlar. Bu mühendislik hizmeti Çevre Mühendisliği hizmeti olarak isimlendirilir.

Bunlar ;

  • Su, Atıksu ve Baca Gazı Arıtma Sistemlerinin Projelendirilmesi ,
  • Altyapı ve İçme Suyu Temin Projelerinin Hazırlanması ,
  • Mevcut Arıtma Sistemlerinin İşletilmesi, Bakım & Servis Hizmeti ,
  • Arıtma Tesisi Onay Başvuru Formlarının Hazırlanması, Deşarj & Emisyon İzinlerinin Alınması.

şeklinde listenebilir.

Su, Atıksu ve Baca Gazı Arıtma Sistemlerinin Projelendirilmesi ;

İşletmenin proses suyu ve/veya içme suyu hazırlanması için gerekli olan arıtma sistemlerinin projelendirilmesi ve işletmeye teknik rapor olarak sunulması işidir. Aynı şekilde işletmeden kaynaklanan atıksuyun ve atık gazların arıtılması & istenilen deşarj değerlerinin sağlanması amacıyla veya arıtılmış suyun Geri Kazanılarak işletmede yeniden kullanılabilmesi için AKTİF ARITMA gerekli projelendirme işlemini yapmaktadır. AKTİF ARITMA aynı zamanda anahtar teslim taahhüt hizmeti de vermektedir.

Altyapı ve İçme Suyu Temin Projelerinin Hazırlanması ;

AKTİF ARITMA ; işletmeniz için altyapı ve içme suyunun temini için projelendirme işlemi gerçekleştirir. Projelendirme esnasında ekonomi ve kalite kriterleri ön planda tutulur.

Mevcut Arıtma Sistemlerinin İşletilmesi ve Bakım & Servis Hizmeti ;

İşletmenizde bulunan su, atıksu veya baca gazı arıtma tesislerinin işletilmesi amacıyla AKTİF ARITMA Periyodik Bakım & Servis Hizmeti sunar. Detaylı bilgi için lütfen firmamızla irtibat kurunuz.

Arıtma Tesisi Proje Onay Başvuru Dosyası Hazırlanması ve Deşarj / Emisyon İzinleri ;

Arıtma tesisi olmayan veya arıtma tesisi mevcut kapasitesine cevap vermeyen işletmeler için ZORUNLU olan arıtma tesisi proje onay başvuru formunun hazırlanması işleri AKTİF ARITMA tarafından yapılmaktadır. Deşarj ve Emisyon izninin alınması için gerekli prosedürlerin gerçekleştirilmesi AKTİF ARITMA tarafından ekonomik ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

SETUA Web Tasarım Stüdyosu |  Web Tasarım - Güncelleme, Full Flash Site Tasarımı, Flash Banner Tasarımı ,Joomla ,E-Ticaret ,Emlak - Oto Galeri PAKETİ ,Fotoğraf Stüdyosu PAKETİ ,Kurumsal Kimlik - Logo - Kartvizit ,Broşür - Katalog ,İnteraktif CD ,e - KATALOG ,Esnaf - Sanayi - Firma Rehberi,360 derece Sanal Tur ,Marka-Logo Patent ,Domain - Hosting